Trang chủ Giới thiệu Tin tức Sản phẩm Dịch vụ Dự án Tuyển dụng Liên hệ
Support
 
Hotline : 0943 691 698
Sản phẩm
 
Thép các loại
Thép tấm, lá, cuộn cán nguội, cán nóng


Thứ tự

Tên sản phẩm

Trọng lượng
(Kg)

Thép tấm, lá SS400; Q345B; KMK

1

Thép lá cán nguội 0.8 x 1250 x 2500mm

19,6

2

Thép lá cán nguội 1.0 x 1250 x 2500mm

24,53

3

Thép lá cán nguội 1,2 x 1250 x 2500mm

30,4

4

Thép lá cán nguội 1,5 x 1250 x 2500mm

36,79

5

Thép lá cán nguội 0,5x1000 x 2000mm

7,85

6

Thép lá SS400 2,0 x 1000 x2000mm

31,4

7

Thép lá SS400 2,5 x 1250 x 2500mm

61,3

8

Tấm SS400 3.0 x 1250 x 6000mm

176,62

9

Tấm SS400 3.0 x 1500x 6000mm

212

10

Thép tấm SS400 4,0 x 1500 x 6000mm

282,6

11

Thép tấm SS400 5,0 x 1500 x 6000mm

353,25

12

Thép tấm SS400 6,0 x 1500 x 6000mm

423,9

13

Thép tấm SS400 8,0 x 1500 x 6000mm

565,2

14

Thép tấm SS400 10 x 1500 x 6000mm

706,5

15

Thép tấm SS400 12 x 2000 x 6000mm

1.130,4

16

Thép tấm SS400 14 x 1500 x 6000mm

989,1

17

Thép tấm SS400 16 x 2000 x 6000mm

1.507,2

18

Thép tấm SS400 18 x 1500 x 6000mm

1.271,7

19

Thép tấm SS400 20 x 2000 x 6000mm

1.884

20

Thép tấm SS400 22 x 1500 x 6000mm

2.072,4

21

Thép tấm SS400 25x 2000 x 6000mm

2.355

22

Thép tấm SS400 30 x2000 x6000mm

2.826

23

Thép tấm SS400 40ly x 1500 x 6000mm

2.826

24

Thép tấm SS400 50 x 1500 x 6000mm

2.961

25

Thép tấm SS400 60mm ->100mm

1

26

Thép lá nguội 0,5-0,6x1250mm xcuộn

1

27

Thép lá cán nguội 0,7-0,9x1250mm xcuộn

1

28

Thép lá cán nguội 1,0-1,1x1250mm xcuộn

1

29

Thép lá cán nguội 1,2-1,5x1250mm xcuộn

1

30

Thép lá cán nguội 2.0x1410x2500mm

55,34

31

Tấm SS400 110mm ->150mm

1

32

Tấm 5->12 x 1500 x 6000 CT3PC KMK

1

33

Tấm 14->16 x 1500 x 6000 CT3PC KMK

1

Sản phẩm cùng loại
- Thép góc đều cạnh
- Thép chế tạo
- Thép hình H
- Thép ống
- Thép hình U
- Thép ống hộp
- Thép ray