Đánh giá khách hàng

Đánh giá của vợ chồng Anh Thắng về công tác xây dựng nhà 3 tầng của đội ngũ Việt Nhật Group

Đánh giá của vợ chồng Anh Thắng về công tác xây dựng nhà 3 tầng của đội ngũ Việt Nhật Group

09 Th7 2024

https://www.youtube.com/watch?v=Z058hMFwF3Q

https://www.youtube.com/watch?v=Z058hMFwF3Q

Đánh giá của chị Dung về công tác xây dựng nhà phố 3 tầng của đội ngũ Việt Nhật Group

Đánh giá của chị Dung về công tác xây dựng nhà phố 3 tầng của đội ngũ Việt Nhật Group

30 Th5 2024

https://www.youtube.com/watch?v=N06UuEEI2s0

https://www.youtube.com/watch?v=N06UuEEI2s0

Đánh giá của anh Nhân về công tác xây dựng 3 căn liền kề nhà phố 2 tầng nhà anh Nhân ở Gò Vấp

Đánh giá của anh Nhân về công tác xây dựng 3 căn liền kề nhà phố 2 tầng nhà anh Nhân ở Gò Vấp

27 Th4 2024

https://www.youtube.com/watch?v=FeJ3w7ZqNwg

https://www.youtube.com/watch?v=FeJ3w7ZqNwg

Đánh giá của anh Minh về công tác sửa chữa cải tạo nhà của Việt Nhật Group

Đánh giá của anh Minh về công tác sửa chữa cải tạo nhà của Việt Nhật Group

06 Th3 2024

https://www.youtube.com/watch?v=9uofTpG9OFg

https://www.youtube.com/watch?v=9uofTpG9OFg

KHUYẾN MÃI
Chương trình khuyến mãi xây nhà sửa chữa nhà
TIỆN ÍCH
KHÁCH HÀNG ĐÁNH GIÁ
FANPAGE