Thi công xây dựng nhà phố 1 trệt 1 lửng 3 lầu sân thượng có garage để xe nhà anh Giang ở Quận Tân Bình

Sau 4,5 tháng thi công đội ngũ Việt Nhật Group đã hoàn tất quá trình thi công xây dựng nhà phố 1 trệt 1 lửng 3 lầu sân thượng cho gia đình anh Giang ở Quận Tân Bình. Ngôi nhà cũng là tâm huyết của đội ngũ Việt Nhật Group và chủ đầu tư, do đó mọi chi tiết, mọi công tác xây dựng nhà ở Quận Tân Bình cho gia đình anh Giang điều được Việt Nhật Group chú trọng và giám sát chặc chẽ phối hợp từng khâu để mang đến một sản phẩm chất lượng cho gia đình anh Giang.

Sau đây Việt Nhật Group xin gửi đến quý Khách Hàng thông tin và hình ảnh quá trình thi công nhà của gia đình anh Giang.

Thi công xây dựng nhà phố 1 trệt 1 lửng 3 lầu sân thượng nhà anh Giang ở Quận Tân Bình

  • Chủ đầu tư: Anh Giang
  • Địa chỉ: Lê Duy Nhuận, Phường 12, Tân Bình, TP. HCM
  • Quy mô: nhà phố 1 trệt 1 lửng 3 lầu sân thượng
  • Diện tích: 4x18m
  • Dịch vụ: Xây dựng phần thô và nhân công hoàn thiện
  • Thời gian thi công: 4,5 tháng

Quá trình thi công xây dựng nhà anh Giang từ khâu thiết kế đến xin phép xây dựng điều được đội ngũ Việt Nhật Group làm hoàn toàn miễn phí cho Khách Hàng của mình, quá trình thi công phần thô phần khung của ngôi nhà từ móng đến mái điều được đội ngũ Việt Nhật Group tính toán kết cấu và thi công đảm bảo theo tuân chuẩn chất lượng trong xây dựng:

Thi công xây dựng nhà phố 1 trệt 1 lửng 3 lầu sân thượng nhà anh Giang ở Quận Tân Bình

Thi công xây dựng nhà phố 1 trệt 1 lửng 3 lầu sân thượng nhà anh Giang ở Quận Tân Bình

Thi công xây dựng nhà phố 1 trệt 1 lửng 3 lầu sân thượng nhà anh Giang ở Quận Tân Bình

Thi công xây dựng nhà phố 1 trệt 1 lửng 3 lầu sân thượng nhà anh Giang ở Quận Tân Bình

Thi công xây dựng nhà phố 1 trệt 1 lửng 3 lầu sân thượng nhà anh Giang ở Quận Tân Bình

Thi công xây dựng nhà phố 1 trệt 1 lửng 3 lầu sân thượng nhà anh Giang ở Quận Tân Bình

Thi công xây dựng nhà phố 1 trệt 1 lửng 3 lầu sân thượng nhà anh Giang ở Quận Tân Bình

Thi công xây dựng nhà phố 1 trệt 1 lửng 3 lầu sân thượng nhà anh Giang ở Quận Tân Bình

Thi công xây dựng nhà phố 1 trệt 1 lửng 3 lầu sân thượng nhà anh Giang ở Quận Tân Bình

Thi công xây dựng nhà phố 1 trệt 1 lửng 3 lầu sân thượng nhà anh Giang ở Quận Tân Bình

Thi công xây dựng nhà phố 1 trệt 1 lửng 3 lầu sân thượng nhà anh Giang ở Quận Tân Bình

Thi công xây dựng nhà phố 1 trệt 1 lửng 3 lầu sân thượng nhà anh Giang ở Quận Tân Bình

Thi công xây dựng nhà phố 1 trệt 1 lửng 3 lầu sân thượng nhà anh Giang ở Quận Tân Bình

Thi công xây dựng nhà phố 1 trệt 1 lửng 3 lầu sân thượng nhà anh Giang ở Quận Tân Bình

Thi công xây dựng nhà phố 1 trệt 1 lửng 3 lầu sân thượng nhà anh Giang ở Quận Tân Bình

Thi công xây dựng nhà phố 1 trệt 1 lửng 3 lầu sân thượng nhà anh Giang ở Quận Tân Bình

Thi công xây dựng nhà phố 1 trệt 1 lửng 3 lầu sân thượng nhà anh Giang ở Quận Tân Bình

Thi công xây dựng nhà phố 1 trệt 1 lửng 3 lầu sân thượng nhà anh Giang ở Quận Tân Bình

Thi công xây dựng nhà phố 1 trệt 1 lửng 3 lầu sân thượng nhà anh Giang ở Quận Tân Bình

Thi công xây dựng nhà phố 1 trệt 1 lửng 3 lầu sân thượng nhà anh Giang ở Quận Tân Bình

Thi công xây dựng nhà phố 1 trệt 1 lửng 3 lầu sân thượng nhà anh Giang ở Quận Tân Bình

Thi công xây dựng nhà phố 1 trệt 1 lửng 3 lầu sân thượng nhà anh Giang ở Quận Tân Bình

Thi công xây dựng nhà phố 1 trệt 1 lửng 3 lầu sân thượng nhà anh Giang ở Quận Tân Bình

Thi công xây dựng nhà phố 1 trệt 1 lửng 3 lầu sân thượng nhà anh Giang ở Quận Tân Bình

Quá trình thi công xây dựng nhà các công tác bảo dưỡng tường, cột, sàn bê tông điều được đội ngũ Việt Nhật Group tuân thủ thực hiện liên tục đảm bảo không bị nứt về sau.

Thi công xây dựng nhà phố 1 trệt 1 lửng 3 lầu sân thượng nhà anh Giang ở Quận Tân Bình

Thi công xây dựng nhà phố 1 trệt 1 lửng 3 lầu sân thượng nhà anh Giang ở Quận Tân Bình

Thi công xây dựng nhà phố 1 trệt 1 lửng 3 lầu sân thượng nhà anh Giang ở Quận Tân Bình

Thi công xây dựng nhà phố 1 trệt 1 lửng 3 lầu sân thượng nhà anh Giang ở Quận Tân Bình

Thi công xây dựng nhà phố 1 trệt 1 lửng 3 lầu sân thượng nhà anh Giang ở Quận Tân Bình

Thi công xây dựng nhà phố 1 trệt 1 lửng 3 lầu sân thượng nhà anh Giang ở Quận Tân Bình

Thi công xây dựng nhà phố 1 trệt 1 lửng 3 lầu sân thượng nhà anh Giang ở Quận Tân Bình

Thi công xây dựng nhà phố 1 trệt 1 lửng 3 lầu sân thượng nhà anh Giang ở Quận Tân Bình

Thi công xây dựng nhà phố 1 trệt 1 lửng 3 lầu sân thượng nhà anh Giang ở Quận Tân Bình

Thi công xây dựng nhà phố 1 trệt 1 lửng 3 lầu sân thượng nhà anh Giang ở Quận Tân Bình

Thi công xây dựng nhà phố 1 trệt 1 lửng 3 lầu sân thượng nhà anh Giang ở Quận Tân Bình

Thi công xây dựng nhà phố 1 trệt 1 lửng 3 lầu sân thượng nhà anh Giang ở Quận Tân Bình

An toàn lao động trong xây dựng nhà ở luôn được Việt Nhật Group chú trọng và thường xuyên phổ biến cho anh em ở dưới công trình phải tuân thủ nghiêm ngặt vấn đề an toàn lao động để đảm bảo an toàn cho bản thân và công trình cũng như tập thể xây dựng.

Đội ngũ Việt Nhật Group tổ chức học an toàn lao động định kỳ hàng tuần

Đội ngũ Việt Nhật Group tổ chức học an toàn lao động định kỳ hàng tuần

Quá trình thi công xây dựng thô nhà anh Giang

Quá trình thi công xây dựng thô nhà anh Giang

Quá trình thi công xây dựng thô nhà anh Giang

Quá trình thi công xây dựng thô nhà anh Giang

Quá trình thi công xây dựng thô nhà anh Giang

Quá trình thi công xây dựng thô nhà anh Giang

Quá trình thi công xây dựng thô nhà anh Giang

Quá trình thi công xây dựng thô nhà anh Giang

Quá trình thi công xây dựng thô nhà anh Giang

Quá trình thi công xây dựng thô nhà anh Giang

Chống thấm là công tác rất quan trọng, do đó các phần tiếp xúc với nước như sân thượng, ban công, nhà vệ sinh điều được đội ngũ Việt Nhật Group tuân thủ đảm bảo test nước chống thấm kỹ càng để quá trình sử dụng ngôi nhà không phải bị thấm dột gây ảnh hưởng đến chất lượng công trình về sau.

Thi công chống thấm sân thượng nhà anh Giang

Thi công chống thấm sân thượng nhà anh Giang

Thi công sơn nước nhà anh Giang

Thi công sơn nước nhà anh Giang

Thi công sơn nước nhà anh Giang

Thi công sơn nước nhà anh Giang

Thi công sơn nước nhà anh Giang

Thi công sơn nước nhà anh Giang

Thi công lắp các thiết bị hoàn thiện nhà anh Giang

Thi công lắp các thiết bị hoàn thiện nhà anh Giang

Thi công lắp các thiết bị hoàn thiện nhà anh Giang

Thi công lắp các thiết bị hoàn thiện nhà anh Giang

Sau 2.5 tháng thi công phân khung của ngôi nhà anh Giang được đội ngũ Việt Nhật Group hoàn tất, tiếp theo sẽ là công tác hoàn thiện nhà ở và bàn giao nhà cho gia đình anh Giang.

Thi công hoàn thiện nhà anh Giang ở Tân Bình

Thi công hoàn thiện nhà anh Giang ở Tân Bình

Thi công hoàn thiện nhà anh Giang ở Tân Bình

Thi công hoàn thiện nhà anh Giang ở Tân Bình

Thi công hoàn thiện nhà anh Giang ở Tân Bình

Thi công hoàn thiện nhà anh Giang ở Tân Bình

Thi công hoàn thiện nhà anh Giang ở Tân Bình

Thi công hoàn thiện nhà anh Giang ở Tân Bình

Thi công hoàn thiện nhà anh Giang ở Tân Bình

Thi công hoàn thiện nhà anh Giang ở Tân Bình

Thi công hoàn thiện nhà anh Giang ở Tân Bình

Thi công hoàn thiện nhà anh Giang ở Tân Bình

Thi công hoàn thiện nhà anh Giang ở Tân Bình

Thi công hoàn thiện nhà anh Giang ở Tân Bình

Thi công hoàn thiện nhà anh Giang ở Tân Bình

Thi công hoàn thiện nhà anh Giang ở Tân Bình

Thi công hoàn thiện nhà anh Giang ở Tân Bình

Thi công hoàn thiện nhà anh Giang ở Tân Bình

Thi công hoàn thiện nhà anh Giang ở Tân Bình

Thi công hoàn thiện nhà anh Giang ở Tân Bình

Đội ngũ Việt Nhật Group cùng gia đình anh Giang bàn giao nhà

Đội ngũ Việt Nhật Group cùng gia đình anh Giang bàn giao nhà

Thông tin liên hệ Việt Nhật Group

Việt Nhật Group hiểu rằng xây dựng nhà là công việc vô cùng quan trọng cả đời người cũng chỉ xây được 1,2 căn nhà do đó chủ đầu từ thường rất đắng đo để lựa chọn một công ty xây dựng uy tín để xây dựng nhà cho gia đình mình. Với hơn 13 năm kinh nghiệm trong nghề Việt Nhật Group chưa bao giờ quên trách nhiệm của mình là mang đến một giá trị tốt đẹp cho xã hội một ngôi nhà chất lượng khi được Khách Hàng tin tưởng. Hãy liên hệ ngay với Việt Nhật Group qua số Hotline: 0933 043 889 với đa dang dịch vụ xây nhà trọn gói, xây nhà phần thô, sửa chữa nhà… Việt Nhật Group dễ dàng tư vấn giải pháp phù hợp nhất với nhu cầu cảu Quý Khách Hàng, và mọi công tác tư vấn báo giá hoàn toàn miễn phí!

Thông tin liên hệ Việt Nhật Group

Thông tin liên hệ Việt Nhật Group

BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thi công xây dựng nhà phố 1 trệt 1 lửng 3 lầu sân thượng có garage để xe nhà anh Giang ở Quận Tân Bình

Thi công xây dựng nhà phố 1 trệt 1 lửng 3 lầu sân thượng có garage để xe nhà anh Giang ở Quận Tân Bình

Sau 4,5 tháng thi công đội ngũ Việt Nhật Group đã hoàn tất quá trình thi công xây dựng nhà phố 1 trệt 1 lửng 3 lầu sân...

Thi công xây dựng nhà phố 4 tầng tum sân thượng nhà chị Hiền Quận 6

Thi công xây dựng nhà phố 4 tầng tum sân thượng nhà chị Hiền Quận 6

Sau những nổ lực của đội thợ Việt Nhật cùng sự hỗ trợ nhiệt tình của gia đình chị Hiền, Công trình nhà phố 4 tầng tum sân...

Thi công xây dựng nhà phố 4 tầng nhà anh Tường ở Quận 10

Thi công xây dựng nhà phố 4 tầng nhà anh Tường ở Quận 10

Việt Nhật Group xin gửi đến quý Khách Hàng công trình xây dựng nhà phố 4 tầng cho gia đình anh Tường ở Quận 10, Sau 3,5 tháng...

Thi công xây dựng nhà phố 3 tầng nhà anh Niên ở Quận Tân Phú

Thi công xây dựng nhà phố 3 tầng nhà anh Niên ở Quận Tân Phú

Việt Nhật Group xin gửi đến Quý Khách Hàng công trình xây dựng nhà phố 3 tầng mà Việt Nhật Group mới vừa hoàn tất quá trình xây...

Thi công xây dựng trọn gói nhà 1 trệt 2 lầu sân thượng nhà anh Bảo ở Quận Tân Bình

Thi công xây dựng trọn gói nhà 1 trệt 2 lầu sân thượng nhà anh Bảo ở Quận Tân Bình

Sau 4 tháng thi công ngôi nhà phố 4 tầng của gia đình anh Bảo được Việt Nhật Group hoàn tất và bàn giao nhà cho gia đình...

Thi công xây dựng nhà 1 trệt 1 lửng 2 lầu tum sân thượng nhà anh Vũ ở Gò Vấp

Thi công xây dựng nhà 1 trệt 1 lửng 2 lầu tum sân thượng nhà anh Vũ ở Gò Vấp

Với tiêu chi lựa chọn là một công ty xây dựng phải có nhiều năm kinh nghiệm xây dựng, năng lực thi công chuẩn nhiều công trình được...

Thi công xây dựng nhà phố 4 tầng nhà anh Bội ở Quận Bình Thạnh

Thi công xây dựng nhà phố 4 tầng nhà anh Bội ở Quận Bình Thạnh

Việt Nhật Group xin chào Quý Khách Hàng thân mến, thật hân hạnh khi được giới thiệu đến quý vị công trình xây dựng nhà phố 4 tầng...

Thi công xây dựng trọn gói nhà phố 4 tầng nhà anh Phường ở Quận Gò Vấp

Thi công xây dựng trọn gói nhà phố 4 tầng nhà anh Phường ở Quận Gò Vấp

Quá trình từ thiết kế đến thi công xây dựng trọn gói nhà phố 4 tầng cho gia đình anh Phương ở Quận Gò Vấp là một hành...

BÌNH LUẬN BÀI VIẾT

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

KHUYẾN MÃI
Chương trình khuyến mãi xây nhà sửa chữa nhà
TIỆN ÍCH
KHÁCH HÀNG ĐÁNH GIÁ
FANPAGE