Quy trình bảo hành

Bước 6: Chăm sóc sau bảo hành

Bước 6: Chăm sóc sau bảo hành

14 Th3 2024

Tiếp tục theo dõi hỏi thăm công trình (kể cả hết thời gian bảo hành) và tiến hành khắc phục[...]

Tiếp tục theo dõi hỏi thăm công trình (kể cả[...]

Bước 5: Gọi hỏi thăm và ghé thăm công trình

Bước 5: Gọi hỏi thăm và ghé thăm công trình

14 Th3 2024

Bộ phận CSKH sẽ gọi hỏi về mức độ hài lòng của Khách Hàng, Giám Đốc Khối ghé thăm kiểm[...]

Bộ phận CSKH sẽ gọi hỏi về mức độ hài[...]

Bước 4: Nghiệm thu và bàn giao công trình

Bước 4: Nghiệm thu và bàn giao công trình

14 Th3 2024

Tiến hành kiểm tra chất lượng, kiểm tra tổng thể ngôi nhà và bàn giao nhà cho Khách Hàng

Tiến hành kiểm tra chất lượng, kiểm tra tổng thể[...]

Bước 3: Thi công bảo hành công trình

Bước 3: Thi công bảo hành công trình

14 Th3 2024

Thực hiện thi công các hạng mục bảo hành theo yêu cầu của chủ đầu tư.

Thực hiện thi công các hạng mục bảo hành theo[...]

Bước 2: Tiếp nhận thông tin và cử nhân sự xuống kiểm tra

Bước 2: Tiếp nhận thông tin và cử nhân sự xuống kiểm tra

14 Th3 2024

Tiếp nhận các yêu cầu bảo hành và trong vòng 24h sẽ có nhân sự xuống kiểm tra xử lý[...]

Tiếp nhận các yêu cầu bảo hành và trong vòng[...]

Bước 1: Gọi điện hỏi thăm chăm sóc công trình

Bước 1: Gọi điện hỏi thăm chăm sóc công trình

14 Th3 2024

Theo định kỳ 3 tháng, 6 tháng, 12 tháng bộ phận CKSH sẽ gọi hỏi thăm chủ đầu tư

Theo định kỳ 3 tháng, 6 tháng, 12 tháng bộ[...]

KHUYẾN MÃI
Chương trình khuyến mãi xây nhà sửa chữa nhà
TIỆN ÍCH
KHÁCH HÀNG ĐÁNH GIÁ
FANPAGE